RoHS en WEEE Wetgeving

Producten van Würth en RoHS en WEEE richtlijnen.

RoHS betekent letterlijk: "Restriction of Hazardous Substances" en is naar het Nederlands het best te vertalen als Beperking van Gevaarlijke Stoffen.

WEEE staat voor "Waste Electrical and Electronic Equipment" oftewel Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten. De verwijderingsbijdrage voor wit- en bruingoed is een gevolg van de WEEE richtlijn.

De RoHS en WEEE richtlijnen maken deel uit van een reeks Europese milieumaatregelen. Deze twee richtlijnen hangen nauw samen en zijn van kracht in de Europese Unie. WEEE en RoHS wordt te pas en onpas door elkaar gebruikt en hebben in feite weinig met elkaar te maken.


Wat betekent het;
RoHS Dir 2002/95/EC (Restriction of Hazardous Substances)
WEEE Dir 2002/96/EC (Waste Electrical & Electronic Equipment)


RoHS

Het RoHS verhaal is voor Würth Nederland B.V. eenvoudig, het gaat hier om het verminderen cq elimineren van bepaalde giftige stoffen zoals kwik, cadmium, Chroom VI, lood, PBB’s en PBPE’s .

Daarbij komt nog dat Würth Duitsland zich al sinds februari 2000 bezig houdt met de z.g. Altautorichtlinie en dat is de voor loper van het RoHS verhaal.

Indien u in de metaal- en autobranche zit en vanaf 01 juli 2007 dient te produceren en of repareren volgens RoHS raden wij u aan de producten welke niet RoHS-compliant zijn te vervangen.


WEEE richt zich op recycling van met name alles waar een stekker en een batterij in zit en op bepaalde gasontladingslampen (TL en PL).

Deze richtlijn die vanaf 15 augustus 2005 een wet is heeft voor ons geen grote gevolgen omdat deze Europese richtlijn voor het grootste deel geënt is op de Nederlandse aanpak.

Würth Nederland voldoet hier al sinds 1999 aan, door deel te nemen aan een collectief (NVMP). Deze producten zijn voorzien van het KCA logo.

Mocht u meer vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Afdeling Product - Tel. 073-629 1528 - Mail: mp@wurth.nl