Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen, die vergelijkbaar is met het bestuur van een concernholding, is het hoogste beslissingsorgaan van de Würth-Groep en bestaat uit zeven leden.

Tot de belangrijkste taken van de Raad van Commissarissen behoren de strategische bedrijfsplanning, de keuze van topmanagers, alsmede de aansturing van de strategische business units en functiegebieden.
     
 
Robert Friedmann   Peter Zürn
Woordvoerder van de Raad van Commissarissen van de Würth-Groep
 
Plaatsvervangend woordvoerder van de Raad van Commissarissen van de Würth-Groep
     
 
     
Joachim Kaltmaier   Bernd Herrmann
Lid van de Raad van Commissarissen van de Würth-Groep
 
Lid van de Raad van Commissarissen van de Würth-Groep